به گزارش تابناک آذربایجان غربی ​​​​​​​احد یوسفی رییس سازمان مدیریت پسماند شهری ارومیه با اشاره به اینکه روزانه در سطح شهر ارومیه‌ ۵۰۰ تن زباله تولید می‌شود، گفت: زباله‌های تولید شده توسط ۸۸۰ پاکبان جمع‌آوری و ۱۳۷ دستگاه خودرو حمل می‌شوند و زباله‌های جمع شده به ایستگاه میانی یک و دو حمل شده و از آنجا برای دفن به سایت نازلو انتقال می‌یابد.

وی در حالی که با خبرنگار فارس گفت وگو می کرد، افزود: هم‌اکنون به صورت غیررسمی روزانه بیش از ۵۰ تن زباله توسط دورگردها تفکیک می‌شود، و فقط روزانه یک تن زباله قابل تفکیک به صورت سیستمی توسط سازمان مدیریت پسماند بوده که بیشتر این اقلام از جنس شیشه، کاغذ و فلز هستند.

 امار دقیقی از دوره گردهای ارومیه اعلام نشده است اما مدتی قبل رئیس اتاق اصناف ارومیه گفت که 300 هزار نفر در این شهر با ضایعات فروشی امرار معاش می کنند.

اصغر طاهری پور گفت: در حال حاضر ۳۰۰ صنف ضایعات فروش دارای پروانه و ۱۰۰ صنف بدون پروانه در ارومیه فعال هستند که در هر کدام از این مغازه‌ها میانگین ۲۵ نفر به طور مستقیم مشغول به کار بوده و معاش بیش از ۳۰۰۰ خانوار از این شغل تأمین می‌شود./موکریان