ملاکهای مهم گزینش همسر

نتیجه تصویری برای ازدواج موفق

افراد مختلف ملاک های مختلفی برای ازدواج خود قائل اند.این ملاک ها با توجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی ممکن است در افراد و گروه های مختلف اجتماعی متفاوت باشد.

در اینجا بیشترین عواملی که معمولا مورد بحث و سوال قرار میگیرد ارائه شده اند:

1-سن:در مورد سن بهتر است که اختلاف سن زوجین از یک محدوده خاصی تجاوز نکند.چنانجه اختلاف سن زوجین از حدود 5تا7 سال تجاوز کند و مثلا حدود 10تا12 سال باشد،به احتمال زیاد مشکل زاست زیرا یکی از زوجین در یک مرحله رشدی و دیگری در مرحله دیگر رشد است و به همین دلیل خواسته ها،انتظارات،علائقو بسیاری دیگر از خصوصیات آنها متفاوت خواهد بود.عامل سن تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز هست.به طوری که در کشور ما بالاتر بودن سن زن نسبت به همسر پذیرفته نمیشود و خانواده ها،اطرافیان و جامعه نگرش منفی نسبت به این مسئله دارند.به همین دلیل حتی اگر برای زوجین این موضوه حل شده باشد،نگرش های منفی رایج در جامعه بر نظر آنان اثر خواهد گذاشت.با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور به نظر میرسد اختلاف سن 2 تا 5 سال مناسب ترین محدوده های سنی میباشد با توجه به اینکه مرد بزرگتر از همسرش باشد.

2-وضعیت اجتماعی و فرهنگی:توصیه ها بر ان است که تا حد ممکن شباهت های نسبی بین زوجین وجود داشته باشدو چنانچه زوجین از یک وضعیت اجتماعی و فرهنگی مشابهی برخوردار باشند کمتر به اختلافات و سوء تفاهم خواهند رسید.در مورد وضعیت مذهبی هم نکته بالا صحیح است و بهتر است در این مورد هم تا حد زیادی اصل مشابهت رعایت شود.زندگی مشترک بسیار سخت خواهد بود هنگامی که یکی از زوجین مذهبی باشد و دیگری چندان به مذهب اهمیت ندهد.

3-تحصیلات:در حوزه تحصیلات نیز توصیه بر آن است که زوجین از وضعیت تحصیلی نسبتا مشابهی برخوردار باشند.نکته مهم ان است که احساسات طرفین از مدرک تحصیلی بیش از خود مدرک اهمیت دارد.مهم است که به احساس طرفین از مدرک توجه شود.

4-قومیت:همانند بحث های قبای توصیه میشود از این نظر نیز تا حد امکان شباهت هایی بین افراد وجود داشته باشد.چنانچه زوجین از دو قوم مختلف و با آداب و رسوم متفاوت باشند،احتمال بروز اختلاف و سوء تفاهم میان انان با یکدیگر و همچنین با خانواده های یکدیگر بسیار زیاد است.

5-استقلال زوجین از خانواده اصلی:نکته بسیار مهم و تعیین کننده ای که در ازدواج وجود دارد میزان استقلال زوجین از خانواده های اصلی خود است.گاهی افراد ازدواج میکنند در حالی که هنوز از خانواده خود از نظر روانی جدا نشده اند.این افراد بیشتر پسر یا دختر خانواده خود هستند تا همسر دیگری.یه همین دلیل که وابسته به خانواده خود هستند،نمیتوانند به درستی نقش های همسری خود را اجرا کنند.در نتیجه زندگی مشترک آنان با آزردگی و ناکامی همسر همراه است که فشار زیادی را بر زوجین تحمیل میکند.این استرس همراه با استرس معمول یک ازدواج میتواند به راحتی زوجین را با مشکلات جسمی و روانی زیادی رو برو سازد.قبل از ازدواج جایگاه همسر در خانواده اصلی را ارزیابی کنید که تا چه حد فرد مذکور مستقل از خانواده خود تصمیم میگیرد و تا چه حد وابسته به نظرات ،عقاید،تصمیم گیری ها و ... است.گاهی اوقات عدم استقلال به گونه ای است که پدر یا اعضای ذدیگر خانواده اصلی،همسر را رها نمیکنند و همراه وی وارد زندگی میشوند؛مانند مردی که پس از زندگی مشترک با آنکه میتواند برای صرف ناهار یا شام به منزل خود برود،ولی همچنان به خانه قدیمی خود رفته و با خانواده قدیمی غذا صرف میکند یا خانواده قدیمی برای هر کار خود دائما از فرزندشان میخواهند که به کارهای آنها بپردازد در حالی که میتوانند این کار را به صورت دیگری انجام دهند.نمونه دیگر این وضعیت دختری است که پس از شروع زندگی مشترک هر روز در خانه مادری است و بیشار اوقات خود را در آنجا میگذراند.نمونه دیگر این وضعیت که بسیار شایع است خانمی است که پس از ازدواج روزانه به مدت یک ساعت با مادر خود تماس تلفنی دارد و این برنامه هر روز تکرار میشود.اگر چه ارتباط با خانواده ضرورت دارد،ولی باید احت شرایط محدود و مشخصی باشد.زوجین برنامه های مشترک خود را با همکاری یکدیگر تنظیم میکنند.بیشترین وقت خود را به یکدیگر اختصاص میدهند و در کنار برنامه هایی اصلی و اساسی که با یکدیگر تنظیم میکنند با دو خانواده همسرها هم ارتباط دارند.

6-ویژگی های ظاهری:اگر چه انسان موجودی است زیباپسند،ولی ویژگی های ظاهری نقش اساسی و تعینن کننده ای در ازدواج و موفقیت آن ندارند.اصولا پایه گذاری ازدواج بر مسائلی که بی ثبات و ناپایدار باشند اشتباه است.از انجایی که زیبایی و جذابیت جسمی امر با ثباتی نیست و با یک بیماری یا در اثر گذشت زمان از میزان آن کاسته میشود توصیه میشود به عنوان ملاک اصلی ازدواج در نظر گرفته نشود.

7-وضعیت مالی:برای یک ازدواج معمولی ضروری است که زوجین بتوانند مخارج یک زندگی معمولی را تامین کنند.چنانچه زوجین ناتوان از تامین مخارج ابتدایی خود باشند توصیه بر ان است که ازدواج به تاخیر انداخته شود.گاهی اوقات زوجین از عهده مخارج زندگی مشترک بر نمی آیند و از والدین یکدیگر درخواست میکندد که انها را حمایت کنند.این روش گرچه ظاهرا مشکل را حل میکند ولی به شدت مشکل زاست زیرا باعث میشود دیگران به راحتی در زندگی انان دخالت کنند.نمیتوان هم نیازمند بود هم استقلال داشت.به یاد داشته باشید هرچیزی که به دست می آورید چیزی را از دست میدهید.ازدواج با شخص متمول ،فقط به دلیل ثروت او نیز کار بسیار اشتباهی است.در اینجا هم پایه گذلری زندگی مشترک بر پایه بی ثباتی است.زیرا با یک تغییر اقتصادی یا یم سرمایه گذلری اشتباه ممکن است که فرد سرمایه خود را ازدست دهد و پایه زندگی مشترک فرو ریزد.

*در خصوص ملاکهای مذکور به یاد داشته باشید که این ملاک ها نسبی هستند.آنچه که میتواند به جوانان کمک کند تا بتوانند ازدواج بهتر و موفق تری داشته باشند آشنایی با مهارت هایی است که برای تشکیل زندگی بسیار اساسی و مهم هستند.چنین مهارتهایی به افراد کمک میکند که بسیاری از مشکلات انان در زمینه ازدواج کاهش یابد.مثلا مهرت همدلی باعث میشود یک انسان از یک کشور،یک فرهنگ،یک قومیت یا یک نژاد متفاوت با اخلاق ها،آداب و رسوم و زمینه متفاوت اجتماعی و فرهنگی با یک انسان دیگری از یک کشور و فرهنگ دیگر زندگی مشترک سالمی داشته باشد.با این وجود آموختن و مسلط شدن بر این مهارت ها نیاز به آموزش،تمرین و پختگی دارد.چنانچه مایلید با فردی از زمینه اجتماعی و فرهنگی متفاوت ازدواج کنید حتما از مشاوره ازدواج استفاده کنید.

مرضیه داودی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی