اولین روز نمایشگاه کتاب تهران به روایت عکس

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۴ تا ۱۴ اردیبهشت ماه با "شعار خواندن توانستن است" در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود. از برنامه های اولین روز میتوان به رونمایی کتاب و افتتاح غرفه کشور چین به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه اشاره کرد.