توصیه امام جمعه نقده به برگزاری عروسی در کمتر از سه ساعت صحت ندارد

به گزارش تابناک آذربایجان غربی ژیلا سرهنگی  در خصوص انتشار عکسی در فضای مجازی مبنی بر دستور امام جمعه نقده و سرپرست اداره ارشاد این شهرستان به برگزاری عروسی‌ها در کمتر از سه ساعت و پرهیز از شام دادن در عروسی افزود: ماجرا به این صورت بود که عده ای به امام جمعه مراجعه کردند که سرو صدا و بوق ماشین ها در زمان بردن عروس در ساعات 1 و 2 شب سبب سلب اسایش مریض ها در بیمارستان و مردم می شود تا مسئولان رصد کنند و جلوگیری کنند که امام جمعه شهرستان نیز در شورا مطرح کردند و مصوب شد شام و و مراسم عروسی تا نصف شب به طول نکشد.

وی با بیان اینکه کسی در این جلسه با دادن شام عروسی مخالفتی نکرده  ادامه داد: این مسئله به گونه ای که رسانه ای شده صحت ندارد بلکه در جلسه شورای فرهنگ عمومی که در آن تمامی اعضاء حضور داشتند مقرر شد مراسمات عروسی مدیریت شود و تا دیروقت به طول نکشد.