عکسی که اشک عادل فردوسی پور را هم درآورد!

عادل فردوسی پور بدون تردید یکی از محبوب ترین کاراکترهای دنیای رسانه در 40 سال اخیر است و وجه تمایز او با سایر همکارانش این است که عادل در دل مردم جا باز کرده است.

 عکسی که اشک عادل فردوسی پور را هم درآورد!

فردوسی پور که این روزها درگیر دشمنی برخی از افراد است، اجازه روی آنتن بردن برنامه 90 را ندارد اما هنوز با مردم در ارتباط است. تصویر زیر نشان دهنده عمق علاقه مردم به عادل است. نکته جالب در خصوص این عکس آن است که یکی از نزدیکان تهیه کننده برنامه 90 تایید کرد زمانی که این تصویر را به عادل نشان داده ، او به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته است./ورزش 11