17 مرداد؛ روز خبرنگار

17 مرداد؛ روز خبرنگار
روز خبرنگار، به هر عنوان و مناسبتی که مرسوم شده باشد، در نوع خودش، روز مخصوص و تاثیرگذاریست.

تکرار همه ساله روز خبرنگار، در حقیقت، یادآور جشن تولدی دوباره است برای کسانی که چشمی بینا، زبانی گویا، وجدانی بیدار و قلمی تیز و روان دارند.

این روز، فرصتی برای مرور دموکراسی است؛ روز تجدید میثاق برای مدافعان حریم صداقت و امانت، حافظان حقوق شهروندی، دیدبانان نستوه و رصدگران بی ادعای جامعه.

روز خبرنگار، روز اعتباربخشی به تفکر و آزادی است. روزی توام با اخلاق مداری، حرفه گرایی، مناعت طبع، شرافت و دفاع از حیثیت و ناموس قومی- ملی و جهانی.

 

این روز خاص را خدمت تمامی روزنامه نگاران، مطبوعاتی ها، اهالی قلم، اصحاب رسانه، عکاسان خبری، بخشهای سردبیری، اعضای هیئت تحریریه های نشریات و مدیران مسوول رسانه های مکتوب و الکترونیک، تبریک عرض می کنم.

به امید روزی که شاهد آزادی قلم و رسانه باشیم در این سرزمین. روزی که سختیهای این شغل به حداقل برسد و استقلال حرفه ای، شرافت خبرنگاری، تعهد مردمی و تخصص آکادمیک، شاخصه اصلی خبرنگاران ما گردد!

به امید روزی که روزنامه نگاران ما رسول صلح و سعادت باشند برای ملتهای جهان و تصویرگر همزیستی مسالمت آمیز، برای شهروندان ایران!

 

... ؛ ✍️
هفدهم مرداد 1398