تایید صلاحیت ۱۰۲ مورد آزمایشگاه همکار در آذربایجان غربی

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، منصور جلایر  با اشاره به اینکه اداره تایید صلاحیت یکی از ادارات مهم سازمان استاندارد در راستای نظارت بر استانداردسازی است، اطهار داشت: یکی از وظایف اداره تایید صلاحیت نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های همکار است که به طور مستقیم با ادارات کل استاندارد همکاری می کند.

منصور جلایربا اشاره به آمار و عملکرد این اداره در 6 ماهه سالجاری افزود: یک مورد گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار در استان صادر و یک مورد گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار نیز باطل شده است.

وی با بیان اینکه  تعداد کل تأیید صلاحیت معتبر آزمایشگاه های همکار در شش ماهه اول سالجاری در سطح استان 102 مورد بوده است، گفت: 34 مورد گواهی صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار در استان تمدید و دو مورد دیگر نیز تعلیق شده است.