متصل شدن 20 هزار واحد مسکونی به شبکه گاز در استان آذربایجان غربی

 به گزارش تابناک آذربایجان غربی، علیرضا شیخی با اعلام مطلب فوق، افزود: از این  تعداد، بیش از 9 هزار و 200 واحد مسکونی در بخش روستایی را شامل می شود، که نشان دهنده عزم بالای شرکت گاز برای رساندن این نعمت خدادادی به مناطق محروم، و روستاهای استان است.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در بازه زمانی یاد شده، بیش از 19 هزار مشترک جدید به مشترکان استان اضافه شده که بر این اساس، مجموع مشترکین مصرف کننده گاز طبیعی آذربایجان غربی، به 963 هزار و 521 مورد رسیده است.

شیخی در پایان اظهار کرد: از ابتدای سال 98 نزدیک به 10 هزار انشعاب نیز نصب شده، و 726 هزار و 152 کیلومتر شبکه گاز طبیعی اجرا شده است.