تصاویر صبحگاه مشترک رزمایش «الی بیت‌المقدس» سپاه در ارومیه


عکس از مهدی رضاوردی