نیروی برق آذربایجان غربی
برگزاری دوره ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

به گزارش تابناک آذربایجان غربی کارگاه آموزشی " آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری" با همکاری شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و حضور کارکنان این شرکت در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی و آموزش کارکنان در زمینه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری و آشنایی با قانون مدیریت خدمات و تخلفات اداری، ارتقاء سلامت نظام اداری، صیانت از حقوق شهروندی و جلب رضایت ارباب رجوع برگزار شد.

گفتنی است این کارگاه آموزشی در راستای اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد و همچنین به منظور آشنایی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با قوانین و مقررات سلامت اداری جهت پیشگیری از شکل گیری فساد، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات سلامت اداری با حضور پرسنل این شرکت در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

 در این کارگاه آموزشی یک روزه‌ی ۸ ساعته مطالبی در خصوص قوانین و مقررات و چگونگی پاسخگویی ومسئولیت پذیری کارکنان ارائه شد.

در ادامه مدرس این کارگاه آموزشی ضمن تعریف کلمه فساد گفت: بطور کلی هر گونه استفاده نامشروع از مقام ، موقعیت شغلی ، امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و اهداف شخصی از سوی مدیران و کارکنان سازمان‌ها و موسسات، فساد اداری است.