تامین کالاهای اساسی تا شب عید

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، این کالاها شامل برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد ‌است.

بابایی افزود: آذربایجان‌غربی استان معین برای تأمین سیب مورد نیاز شب عید یازده استان کشور ‌است و بیش از هشت‌هزار تن سیب برای ارسال به بازار شب عیدِ این استانها ذخیره شده است.

او تصریح کرد: ۸۰۰ تن سیب درختی و یک‌هزار و ۸۰۰ تن پرتقال نیز برای بازارِ شب عید مردم استان نیز ذخیره شده.

بازارِ شب عید هرسال از 25 اسفند ماه آغاز و در آن سیب و پرتقال با قیمت یارانه ای عرضه می شود.