شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی،
اینفوگرافیک روش های پرداخت الکترونیکی قبوض برق

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، اینفوگرافیک 9 روش پرداخت قبوض برق پس از حذف قبوض کاغذی