صادرات ۳۰ هزارتن سیب اشنویه به کشور‌های خارجی
به گزارش  تابناک آذربایجان غربی احمدی سرپرست جهاد کشاورزی اشنویهگفت: از مجموع ۱۰۰ هزار تن سیب ذخیره شده در ۳۵ سردخانه شهرستان تاکنون ۳۰ هزار تن از سردخانه‌ها خارج و به کشور‌های عراق، روسیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قرقیزستان، هند و عمان صادر شده است.
وی افزود:روند صادرات همچنان ادامه و پیش بینی میشود تا پایان اسفند صادرات همچنان تداوم یابد.
وی با اشاره به کیفیت مرغوب سیب این شهرستان  گفت :تلاش برای فراوری این محصول و برندسازی و ساخت کارخانجات سورتینگ از اقدامات و ضرورت‌های توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در این بخش است.
شهرستان اشنویه دارای ۱۲ هزار باغات سیب بوده که از این میزان ۷ هزار هکتار بارور و بقیه نیمه بارور است .
بطور میانگین سالانه از باغات اشنویه ۱۳۰۰۰۰تن سیب از دو رقم سفید و سرخ تولید می شود.