اجرای طرح سرباز مهارت

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، سیدجعفر ایرانی گفت: در قالب طرح سرباز مهارت ۱۰۲۱ سرباز استان آذربایجان‌غربی دوره‌های مهارت‌های عمومی حوزه اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌های زندگی توسط جهاد دانشگاهی استان را فرا گرفتند.

وی اظهار کرد: در این طرح در مجموع ۱۶ کلاس ویژه سربازان وظیفه مشغول به خدمت در ارگان‌های نظامی آذربایجان غربی در شهرستان‌های ارومیه، خوی، کهریز، ماکو، مهاباد برگزار شد.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: دوره‌های آموزشی مهارت‌های عمومی اشتغال و مهارت‌های عمومی زندگی به پرسنل و سربازان وظیفه نیرو‌های مسلح در محل پادگان‌ها و مراکز آموزش نظامی ارائه شد.