رونمایی المان پهلوان نامی ایران پوریای ولی در خوی +تصاویر

به گزارش خبر نگار تابناک آذربایجان غربی از خوی
المان پهلوان نامی ایران پوریای ولی, همزمان بابرگزاری مسابقات بین المللی کشتی باحضور مدیرکل ورزش استان و مسئولین شهری در شهرستان خوی رونمایی شد .

در حاشیه این مراسم المان پرستار نیز با حضور مسئولین استانی و شهری و مسئولین دانشکده علوم پزشکی خوی رونمایی شد .