سلماس
ممنوعیت ورود و خروج تردد خودروهای غیر بومی

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، با حضور فرمانداران شهرستانهای شبستر وسلماس وبدنبال اعمال قانون ممنوعیت ورود وخروج به شهرستان سلماس از شهرهای استان اذربایجان شرقی به غربی وبالعکس درایستگاه رختار مسدود شد .

برابر مصوبات ستاد ملی مقابل با کرونا و نیز مصوبات استانی از امروز ورود خودروهای غیربومی به سلماس و نیز خروج خودروهای بومی از شهرستان در محور مواصلاتی سلماس تبریز ایستگاه بازرسی رختار ممنوع خواهد بود و انسداد جاده انجام شده است.

افرادی دارای خودروی با پلاک غیربومی تنها درصورتی می توانند وارد شهرستان شوند که کارت ملی شان از سلماس صادر شده باشد و کارت ملی خود را همراه داشته باشند.

خودروی رانندگان متخلف از قوانین ذکر شده به مدت یک ماه توقیف و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

اصنافی که از مقررات تخطی کنند به مدت یک ماه محل کسبشان پلمپ خواهد شد.