کاهش ۶۳ درصدی تردد در جاده‌های آذربایجان غربی

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، محمد مهدی شهریاری در هجدهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا افزود: باید با اجرای کامل این طرح شاهد کاهش ۹۰ درصدی ترددهای بین شهری باشیم و وضعیت فعلی گویای این است که برخی مسئولین در اجرای طرح جدیت لازم را ندارد.

وی گفت : هر گونه سهل انگاری در اجرای طرح تبعات جبران ناپذیری را در آینده ای نزدیک به همراه خواهد داشت.
شهریاری طرح فاصله گذاری اجتماعی با رویکرد اصلی در خانه ماندن و حذف ترددهای زاید را تنها راه حل شکست کرونا دانست .

استاندار آذربایجان غربی از کاهش 63 درصدی تردد در جاده های این استان همزمان با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی خبر داد .

او با اشاره به اینکه دستیابی به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا منوط به جدیت در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی است گفت : فرمانداران در اجرای این طرح بطور کامل و بدون نقص جدیت داشته باشند و با مدیران و افرادی که در اجرای این طرح کوتاهی کنند برخورد می شود.

دکتر آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان نیز در این جلسه گفت : سه آزمایشگاه تشخیص کرونا آماده فعالیت است و آزمایشگاه سیار نیز به زودی راه اندازی خواهد شد .

در این جلسه در خصوص اجرای هر چه بهتر طرح فاصله گذاری بحث و تبادل نظر شد .