اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۵:۱۶:۵۴
طلوع افتاب
۰۶:۴۴:۱۹
اذان ظهر
۱۲:۱۴:۵۷
غروب آفتاب
۱۷:۴۳:۵۳
اذان مغرب
۱۸:۰۱:۴۵