اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۵:۴۸:۵۲
طلوع افتاب
۰۷:۱۶:۲۲
اذان ظهر
۱۲:۴۴:۲۴
غروب آفتاب
۱۸:۱۱:۴۵
اذان مغرب
۱۸:۲۹:۴۲