اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۵:۱۰:۳۷
طلوع افتاب
۰۶:۳۷:۳۶
اذان ظهر
۱۲:۱۶:۱۶
غروب آفتاب
۱۷:۵۳:۱۲
اذان مغرب
۱۸:۱۰:۵۳