اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۵:۲۰:۳۰
طلوع افتاب
۰۶:۴۸:۱۶
اذان ظهر
۱۲:۱۴:۲۶
غروب آفتاب
۱۷:۳۸:۵۴
اذان مغرب
۱۷:۵۶:۵۴