اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۶:۱۰:۱۵
طلوع افتاب
۰۷:۴۱:۴۳
اذان ظهر
۱۲:۴۱:۲۱
غروب آفتاب
۱۷:۴۰:۰۶
اذان مغرب
۱۷:۵۹:۱۱